Onderwijszorgarrangement

Het kan zo zijn dat een kind behoefte heeft aan een 1 op 1 onderwijssetting bijv. doordat het kind vanwege een beperking of stoornis niet meer in de groep kan functioneren. Vaak ligt de oorzaak in de basis en komt het kind niet tot het ontplooien van persoonlijkheid, kennis en vaardigheden.

Wij helpen deze kinderen weer op het juiste pad in ons onderwijszorgarrangement. Dit houdt in dat het kind een dagdeel of enkele uren per dag bezig is met schoolse vakken onder deskundige begeleiding 1 op 1. Het gaat dan om rekenen, taal, wereldoriëntatie, biologie etc. Het kind wordt in elk geval zoveel mogelijk op niveau gehouden en van hieruit verder ontwikkeld. Hiervoor hebben we een bevoegd basisschool docente met veel ervaring op pedagogisch en psychologisch vlak.

Daarnaast wordt een ontspanningsprogramma of praktijkgericht gedeelte in de dag samengesteld. Dit kan zich richten op sociale vaardigheden of vakvaardigheden.  Alles wordt afgestemd op de individuele behoefte en in samenwerking met ouders, school en andere betrokken instanties.

Het kind wordt hier opgevangen voor een periode van minimaal 3 maanden. Na maandelijkse evaluaties en gesprekken met alle betrokken partijen wordt bepaald hoe en waar het traject vervolgd wordt. Alles wordt in het belang van het kind bepaald.

Het doel van het onderwijszorgarrangement is dat kinderen niet thuis komen te zitten vanwege hun beperking, dat ouders niet  met een kind zitten dat niet lekker in zijn/haar vel zit en hierdoor gedragsproblemen en achterstanden ontwikkelt, maar dat deze kinderen een leerzame en onvergetelijke tijd hebben op It Wolwezen en weer met plezier en een goede basis terugkomen in de wereld waar ze in verder moeten.