Leren en onderwijs

blokjes-wolwezen-lerenIt Wolwêzen; jong,bruisend en enthousiast!

Leren in brede zin. Iedereen die gemotiveerd is, kan leren, jong of oud, theorie of praktijk, op gebied van wonen of werken of tijdens een studie. Iedereen leert op zijn/haar eigen terrein en niveau. Alle activiteiten op het bedrijf zijn erop gericht dat iemand zelfstandig wordt en blijft en de benodigde vaardigheden die hiervoor nodig zijn aanleert. Op ons bedrijf wordt ondersteuning gegeven door bevoegde en bekwame docenten MBO,VMBO en Speciaal Onderwijs. De activiteitenbegeleiders hebben een opleiding op Pedagogisch vlak of op gebied van Zorg en Welzijn.

In het stukje time-out onderwijs wordt 1 op 1 begeleiding met les geboden. Het betreft veelal basisschoolniveau maar ook voortgezet onderwijs is mogelijk. Deze ondersteuning wordt geboden door een bevoegde basisschooldocente met veel ervaring, ook op gebied van psychologische ondersteuning. Er wordt een persoonlijk opbouwschema opgesteld waarin steeds meer gevraagd wordt van de leerling  maar waarbij wel de persoonlijke kenmerken en doelen niet uit het oog verloren worden. Het schema wordt opgesteld en geevalueerd naar individuele behoefte en in samenspraak met betrokken partijen als ouders, school en gemeente/leerplichtambtenaar.

Wij hebben contracten met diverse Gemeentes en scholen en zijn lid van BEZINN. Wij werken op basis van PGB (Persoons Gebonden Budget) en ZIN (Zorg in Natura).

Heeft u vragen of wilt u eens komen kijken, neem gerust contact met ons op.